Oznámenie o zmene právnej formy spoločnosti, zmene názvu a zmene sídla

23
APR
2015

Vážení zákazníci,

oznamujeme Vám, že naša spoločnosť ThermalKesov, s.r.o. Poľný Kesov 252, 951 15 Mojmírovce dňom 2.4.2015 zmenila právnu formu, obchodné meno a sídlo nasledovne:

Slovak Tourism, a.s.

Samova 11

949 01 Nitra

Viac info TU.