Pridané autobusové linky do Thermalparku Nitrava

29
OKT
2019

Linka 403421 Nitra – Rastislavice
• Spoj 16 posunutý zo zastávky Rastislavice, Jednota o 5 minút, na 7.00 h

Linka 403422 Nitra – Veľká Dolina
• Nové spoje 37,55,52,54,56 s obsluhou zastávok Polný Kesov, OcÚ a Polný Kesov, kúpalisko
• Spoj 53 s obsluhou zastávok Polný Kesov, OcÚ a Polný Kesov, kúpalisko
• Na spojoch 50,22,30,9,19 zrušená prevádzka v nedeľu a vo sviatok

Linka 403420 Nitra – Štefanovičová – Rastislavice
• Optimalizácia jazdných dôb na celej linke